Ngang nhiên rao bán kỳ đà trên phố

Ngang nhiên rao bán kỳ đà trên phố

ThienNhien.Net – Sáng ngày 28/05/2012, tại chợ Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn có hai người đàn ông rao bán một con kỳ đà còn sống có trọng lượng khoảng 5 – 7kg, dài hơn 1m với giá hơn 3 triệu đồng. Hai người đàn ông cho biết họ bắt được con kỳ đà này […]

Giải cứu rái cá và kỳ đà bị rao bán

ThienNhien.Net – Ngày 07/10/2010, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tịch thu và cứu hộ thành công 4 cá thể rái cá vuốt bé và 2 cá thể kỳ đà bị rao bán trên mạng.