Bảo vệ, phát triển rừng với công nghệ cao

Bảo vệ, phát triển rừng với công nghệ cao

Trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0, việc quản lý lâm nghiệp dựa trên ứng dụng công nghệ cao đã mang lại nhiều lợi ích mới trong bảo vệ và phát triển rừng. Ông Lê Minh Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, hệ thống, thiết bị ứng dụng […]

Đề xuất quy định theo dõi diễn biến rừng

Đề xuất quy định theo dõi diễn biến rừng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp hàng năm. Theo đó, sẽ theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp theo 4 nội dung sau: Theo trạng thái rừng; theo chủ […]

Lý thuyết về diễn biến rừng và một số suy nghĩ về phát triển lâm nghiệp Việt Nam

Lý thuyết về diễn biến rừng và một số suy nghĩ về phát triển lâm nghiệp Việt Nam

ThienNhien.Net – Lý thuyết về Diễn biến rừng (Forest transition) phản ánh quy luật về sự thay đổi diện tích rừng của một quốc gia, từ trạng thái tỷ lệ mất rừng cao, chuyển sang trồng và tái sinh rừng; từ đó, mở rộng độ che phủ rừng và tiến tới ổn định trong tương […]