Quảng Ngãi: Chấn chỉnh công tác cập nhật, báo cáo diễn biến rừng

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn, đảm bảo sát đúng với thực tế để bảo vệ rừng hiệu quả hơn.

Theo dõi diễn biến rừng là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về Lâm nghiệp của UBND các cấp theo quy định của pháp luật về Lâm nghiệp; số liệu công bố hiện trạng rừng hàng năm là cơ sở để triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng, định giá, trồng rừng thay thế, xử lý vi phạm, lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng,…

Những năm trước đây, việc theo dõi diễn biến rừng tại Quảng Ngãi, các ngành chức năng và chủ rừng đã chủ quan “kế thừa thành quả điều tra, kiểm kê rừng từ năm trước” mà chưa tiếp cận thực địa toàn diện diện tích quản lý dẫn đến chưa phát hiện kịp thời những sai sót trong xác định hiện trạng đối với diện tích rừng tự nhiên. Bên cạnh đó, những hạn chế về kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng cũng là nguyên nhân dẫn đến sai sót trong việc xác định hiện trạng.

Diện tích rừng tại Quảng Ngãi biến động nhiều sau đợt mưa bão năm 2020

Ông Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết để bảo vệ rừng hiệu quả, kịp thời phát hiện những biến động của rừng một cách khá chính xác, đơn vị đang áp dụng công nghệ ảnh vệ tinh.

“Chi cục mua ảnh vệ tinh từng quý trong năm để theo dõi diễn biến rừng. Khi so sánh chênh lệch ảnh giữa 2 thời kỳ, cập nhật vị trí, địa điểm, diện tích gửi về cho các Hạt Kiểm lâm cũng như chủ rừng để xác minh nguyên nhân biến động, trong đó có nguyên nhân do phá rừng, cháy rừng… và có cơ sở xử lý trách nhiệm của các chủ rừng để xảy ra mất rừng. Mục tiêu cuối cùng Dự án là giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh, ổn định tỷ lệ che phủ của rừng ở con số 52% theo chỉ tiêu đề ra”- ông Đại cho hay.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, chủ rừng và UBND cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn, lâm phần quản lý; việc theo dõi quản lý rừng, kiểm tra, xác nhận hiện trạng rừng phải đảm bảo sát đúng với thực tế, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót nhất là việc xác định nhầm lẫn làm giảm diện tích rừng tự nhiên, ảnh hưởng đến độ tin cậy của số liệu hiện trạng rừng đã công bố, không để sự việc tiếp diễn kể từ năm 2021.

Ảnh vệ tinh diễn biến rừng tại Quảng Ngãi

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân chặt phá rừng trồng, rừng khoanh… khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép và chủ rừng không nghiêm túc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ khi được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, không kiểm tra, theo dõi để xảy ra mất rừng hoặc sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh riêng.

Làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, không kiểm tra, theo dõi để xảy ra việc giảm diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu hiện trạng rừng trên địa bàn cấp huyện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ giám sát rừng cho các đơn vị liên quan và chủ rừng; sớm triển khai dự án “Hiện đại hoá, nâng cao năng lực quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh” nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả giám sát tài nguyên rừng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp bản đồ số diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong quy hoạch 03 loại rừng, để cơ quan Kiểm lâm sở tại cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng.

Theo kết quả được công bố, năm 2020, diện tích đất có rừng tỉnh Quảng Ngãi là 258.955,60 ha (rừng tự nhiên: 107.033,86 ha, rừng trồng: 151.921,74 ha), diện tích đất chưa có rừng 102.367,17 ha, tỷ lệ che phủ rừng 50,23%.