Bắt Phó Giám đốc rừng phòng hộ Đắk Mi

Bắt Phó Giám đốc rừng phòng hộ Đắk Mi

ThienNhien.Net – Trên cương vị PGĐ phụ trách, ông Cường đã không chỉ đạo chuyển số gỗ trái phép cho các ngành chức năng xử lý mà tự ý đem bán cho một số cá nhân cũng như sử dụng làm nhà, trạm cho các bộ phận của ban. Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát kinh tế […]

Quản lý tài nguyên nước: “Cha chung không ai khóc”!

Quản lý tài nguyên nước: “Cha chung không ai khóc”!

ThienNhien.Net – Do phân chia quyền quản lý nước ra quá nhiều cơ quan nên tính kết nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về nước không thống nhất. Trong bài viết trước, chúng tôi đã phân tích vì sao Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản […]

Sử dụng tài nguyên nước: Mạnh được, yếu thua

Sử dụng tài nguyên nước: Mạnh được, yếu thua

ThienNhien.Net – Xây dựng, quản lý, vận hành thủy điện và hồ chứa thủy lợi bất hợp lý đang gây nguy cơ mất an ninh nguồn nước. Qua sự việc tranh giành nguồn nước giữa TP. Đà Nẵng với thủy điện Đăk Mi 4, như phân tích trong bài viết trước, thấy rằng, Đăk Mi 4 […]

Thượng nguồn tích nước, hạ nguồn… khan!

Thượng nguồn tích nước, hạ nguồn… khan!

ThienNhien.Net – Cuộc tranh giành nguồn nước gay gắt giữa thủy điện Đăk Mi 4 với TP. Đà Nẵng lộ rõ lỗ hổng trong quản lý Nhà nước về tài nguyên nước. Đặt lợi ích doanh nghiệp lên trên?  Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là một trong những lưu vực sông lớn […]