Lào Cai: Thả 17 động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên

Ngày 21/12/ 2023, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết, đơn vị vừa tổ chức thả 17 động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.

17 động vật rừng sau cứu hộ được thả về môi trường tự nhiên, gồm 1 cá thể cầy vòi mốc, 1 cá thể mèo rừng, 2 cá thể don, 9 cá thể rùa đầu to, 1 cá thể rùa núi viền, 1 cá thể diều hoa Miến Điện, 1 cá thể diều hâu đen và 1 cá thể cắt lớn. Vị trí tái thả tại lô 18, 20, khoảnh 6, tiểu khu 295A thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên cho biết, đây là lần thứ 3 Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức thả động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên trong năm 2023, số cá thể sau 3 lần tái thả là 76 cá thể.

17 động vật rừng sau cứu hộ được thả về với môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Hoàng Liên( Sa Pa, Lào Cai)

Toàn bộ cá thể động vật hoang dã đã được Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên) tiếp nhận, cứu hộ thành công đủ điều kiện tái thả về tự nhiên theo quy định, phù hợp với Công ước quốc tế CITES, nhằm bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Rùa đá được về với môi trường tự nhiên sinh sống.

Các loài tái thả đều được kiểm tra sức khỏe và huấn luyện tập tính phù hợp với môi trường tự nhiên trước khi tái thả và được theo dõi, tuần tra bảo vệ sau tái thả đảm bảo cho các loài thích nghi với điều kiện sống tự nhiên.