Lấy mẫu phân tích Rùa Hoàn Kiếm chết tại Hồ Đồng Mô