Hà Nội: Thu hồi rừng do vi phạm Luật Đất đai tại huyện Sóc Sơn

Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết, địa phương vừa tiến hành thu hồi rừng (sổ lâm bạ) của một trường hợp tại xã Phù Linh. Nguyên nhân là do cá nhân này vi phạm quy định theo Luật Đất đai.

Sổ lâm bạ bị UBND huyện Sóc Sơn thu hồi mang số hiệu 03, lập ngày 25/7/1989 mang tên hộ ông Phạm Văn Hoà, được UBND huyện Sóc Sơn xác nhận ngày 5/1/1989 (được mượn đất theo Quyết định số 6025/QĐ-UB ngày 19/11/1988 của UBND TP Hà Nội).

Vị trí thu hồi thuộc khoảnh 11, lô 1b-Bdc/1.9-CT- Bản đồ Quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường năm 2008 xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn). Lý do thu hồi, theo đại diện UBND huyện Sóc Sơn, là bởi hộ dân đã vi phạm quy định theo Luật Đất đai.

Rừng giao khoán có thể bị thu hồi nếu có vi phạm về đất đai.

Trước đó, vi phạm đất đai của hộ dân đã bị UBND xã Phù Linh lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính tại Quyết định số 28/QĐ-XPHC, và được nêu tại Kết luận số 2553/KL-UBND của UBND huyện Sóc Sơn liên quan đến kết luận nội dung tố cáo lãnh đạo UBND xã Phù Linh.

Việc thu hồi rừng (sổ lâm bạ) được UBND huyện Sóc Sơn thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cũng như Thông tư số 30/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết, địa phương đang giao UBND xã Phù Linh tiếp nhận sổ lâm bạ sau khi bị thu hồi; kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm đất đai theo Kết luận số 2553/KL-UBND ngày 7/11/2022 của UBND huyện.

Huyện Sóc Sơn cũng đề nghị xã Phù Linh chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý chặt chẽ rừng đã thu hồi để giao, cho thuê theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, các phòng Kinh tế, TN&MT phối hợp, hướng dẫn UBND xã Phù Linh có biện pháp quản lý đất đai đối với khu đất theo sổ lâm bạ sau thu hồi.