4 cơ sở trồng, cấy nhân tạo thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 4 cơ sở trồng, cấy nhân tạo thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đã đăng ký và cấp mã số theo quy định; trong số này, loài nuôi, trồng chủ yếu là lan Hồ điệp lai.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng đang có 102 cơ sở nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm với 2.347 cá thể/12 loài. Trong đó, chủ yếu là gồm các loài động vật như: Cầy vòi hương, cầy vòi mốc, cheo cheo, khỉ vàng, nai, rắn hổ mang, rắn ráo trâu, rùa cựa châu Phi, rùa đất lớn, rùa răng, trăn đất, trăn gấm…