Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận số lượng lớn động vật hoang dã

Mới đây, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận số lượng lớn rùa từ Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, ngày 19/4, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận 91 cá thể Rùa Sa nhân (Cuora Mouhotii) từ Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Số động vật rừng này là tang vật tạm giữ trong vụ việc ngày 5/4/2023 của Đồn Biên phòng Thanh Lòa, thuộc Nà Sla, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi tiếp nhận động vật được bàn giao từ Đồn Biên phòng Thanh Lòa, do không có điều kiện nuôi dưỡng, bảo quản động vật rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Cao Lộc đã đề nghị Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận, để nuôi dương chăm sóc, bảo quản trong thời gian chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

Đến 12h30 ngày 19/4, toàn bộ số động vật nói trên đã được chuyển về Vườn quốc gia Cúc Phương, hoàn tất các thủ tục chuyển giao theo quy định của pháp luật. Hiện tại tình trạng sức khỏe của động vật đều tốt, khỏe mạnh bình thường và được chăm sóc tại khu cách ly của Chương trình bảo tồn rùa, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cúc Phương.

Rùa Sa nhân (Cuora Mouhotii) là là động vật rừng nằm trong danh mục những loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, Nghi định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ.