Xảy ra 12 vụ cháy rừng trên địa bàn thủ đô trong năm 2022

Năm 2022, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 12 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy 16,986ha. So với cùng kỳ năm 2021 giảm cả số vụ lẫn diện tích cháy (giảm 10 vụ cháy và giảm 3,834ha diện tích cháy rừng). Các vụ cháy chủ yếu cháy thảm thực bì, không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng.

Trong năm đã xảy ra 6 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích rừng bị phá là 1.645m2, chủ yếu tập trung tại huyện Sóc Sơn (5 vụ) và huyện Ba Vì (1 vụ), so với cùng kỳ năm 2021 tăng 1 vụ.

Lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 84 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, thu nộp ngân sách 772 triệu đồng. Tang vật tịch thu gồm 27m3 gỗ tròn, trong đó 2,0m3 gỗ quý hiếm; 789 cá thể động vật hoang dã, trong đó có 80 cá thể quý hiếm, 709 cá thể thông thường. Các vụ việc đều được xử lý đúng quy định của pháp luật, không xảy ra khiếu nại, tố cáo…