Thu hồi gần 1 tỷ đồng của Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 10/11, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đã có kết luận số 959/TB-TTT về việc trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm (CCKL) tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ về quản lý, phát triển, sử dụng và bảo vệ rừng; việc đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng.

Trụ sở Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, từ 2018 đến 30/6/2021 tình trạng phá rừng ở Quảng Ngãi vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Mô hình trồng rừng phòng hộ và trồng đai cây xanh phân định ranh giới giữa các loại rừng, chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán khối lượng một số công việc thực tế thi công không đúng so với hồ sơ thiết kế được duyệt, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán tăng khối lượng 150 triệu đồng.

Đối với Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn – hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp quý hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, việc nghiệm thu, thanh toán chi phí Ban quản lý không đúng khối lượng thực tế thi công tăng số tiền trên 63 triệu đồng;

Các dự án nêu trên đã nghiệm thu, thanh toán cho các xã về hỗ trợ chi phí nhân công chăm sóc cây sau khi trồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại 3 xã ở huyện Mộ Đức cho thấy, số lượng cây lim xanh và sưa đỏ trong dự án tỷ lệ chết cao: Đức Nhuận (100%), Đức Lợi (100%) và Đức Thắng (30%). Số tiền hỗ trợ nhân công chăm sóc, UBND cấp xã chưa chi cho các tổ chức, cá nhân còn nằm tại tài khoản tiền gửi của UBND cấp xã trên 210 triệu đồng cần phải được nộp lại ngân sách tỉnh.

Ngoài ra, tại dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020, việc thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán dự án có sai phạm với tổng số tiền trên 544 triệu đồng. Nguyên nhân là do công tác lập dự toán một số hạng mục công việc không chính xác theo quy định; thi công không đúng một số hạng mục thiết kế; chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán tăng chi phí thiết kế và chi phí giám sát.

Từ sai phạm được phát hiện qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi quyết định thu hồi số tiền sai phạm hơn 968 triệu đồng. Đồng thời, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở NNPTNT chấn chỉnh, chỉ đạo việc khắc phục kịp thời các hạn chế, sai sót, sai phạm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh nêu trong Kết luận thanh tra.

Chi cục trưởng CCKL tỉnh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm công chức, viên chức có liên quan đến những hạn chế, sai phạm của CCKL… xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định.