Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về dự báo bão

Trong 2 ngày 26 và 27/2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy ban Bão quốc tế, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đã đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nắm vững công nghệ và kiến thức để đáp ứng những thách thức trong kỷ nguyên mới của dự báo bão”.

Toàn cảnh hội thảo

Đây là hội thảo kỹ thuật chuyên ngành được Ủy ban Bão tổ chức định kỳ 5 năm một lần nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả nghiên cứu về dự báo bão, bàn thảo những hướng đi mới cho công nghệ dự báo bão tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên Ủy ban Bão trên thế giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra trong hiện tại và những năm tiếp theo.

Trong hai ngày, Hội thảo tiến hành 3 phiên họp toàn thể và 5 phiên họp song song được điều phối bởi 9 chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu của Việt Nam và trên thế giới.

Hơn 120 đại biểu quốc tế dự Hội thảo cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thông qua hơn 40 báo cáo tham luận của các cơ quan khí tượng 14 nước, vùng lãnh thổ là thành viên Ủy ban Bão, các Trung tâm nghiên cứu chuyên ngành hàng đầu về bão trên thế giới, trong đó Việt Nam trực tiếp điều hành 02 phiên và tham gia 16 báo cáo.

Ban tổ chức cho biết, thông qua những tham luận khoa học về: Các công nghệ quan trắc, phân tích và xác định vị trí tâm và cường độ bão; các mô hình hóa dự báo bão phân giải cao, hệ thống cảnh báo đa thiên tai do bão; đánh giá sai số dự báo bão của các hệ thống mô hình; các qui trình dự báo, cảnh báo bão; quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng khí hậu cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu; dự báo lũ, lũ quét, ngập úng đô thị; ứng dụng số liệu vệ tinh trong theo dõi và phân tích bão; đánh giá tính dễ bị tổn thương do bão và biến đổi khí hậu; quản lý thiên tai ở vùng nhiệt đới để phục vụ phát triển bền vững;… đã làm sáng tỏ những giải pháp khoa học công nghệ ứng dụng phù hợp, nhằm thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng quốc gia thành viên./.