Hà Tĩnh: Tái thả 13 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

13 cá thể động vật hoang dã nguy cấp được tái thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) lần này đều thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Sáng nay (10/11), Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) tiến hành tái thả 13 cá thể động vật hoang dã nguy cấp về môi trường tự nhiên.

Các cá thể động vật hoang dã được tái thả lần này gồm: 4 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macacaarctoide); 7 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca nemestrina), 1 cá thể khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis) và 1 cá thể trăn mốc (tên khoa học là Python bivittatus). Các cá thể trên đều thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Trong số những cá thể trên có 3 cá thể khỉ mặt đỏ, 3 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể khỉ mốc do Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang vào sáng nay; số còn lại được vườn tiếp nhận, chăm sóc từ trước.

Sau khi thả các cá thể về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các loài.

Việc Vườn Quốc Pù Mát bàn giao cá thể khỉ mặt đỏ cho Vườn Quốc gia Vũ Quang nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp trong công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã; đồng thời, phân tách đàn ra nhiều vùng khác nhau nhằm tạo hiệu quả trong công tác bảo tồn.

Sau khi thả các cá thể về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các loài.