Hỗ trợ bảo tồn và bảo vệ gà lôi lam mào trắng tại Quảng Bình

Ngày 14/9, thông tin từ Khu dự trữ thiên nhiên Đông Châu-Khe Nước Trong, tỉnh Quảng Bình cho biết, dự án bảo tồn gà lôi lam mào trắng sẽ được thực hiện với nhiều hoạt động để phục hồi, nhân nuôi loài chim trĩ đặc hữu này thông qua sự hỗ trợ các tổ chức quốc tế.

Một góc rừng Động Châu-Khe Nước Trong, nơi phát hiện được gà lôi lam mao trắng ở Quảng Bình.

Theo đó, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại để thực hiện dự án hỗ trợ bảo tồn và bảo vệ gà lôi lam mào trắng ở Việt Nam tại khu vực rừng Động Châu-Khe Nước Trong huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Dự án do Vườn thú Berlin (Đức) và Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Keidaren (Nhật Bản) tài trợ với kinh phí 20.000 EUR và 4.070.000 JPI và do Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thực hiện từ tháng 9/2022 đến 8/2023.

Các hoạt động chủ yếu của dự án là xây dựng vận hành trạm nhân nuôi bảo tồn gà lôi lam mào trắng và trung tâm giáo dục môi trường; chuẩn bị nguồn giống với số lượng, chất lượng phù hợp cho chương trình tái thả, phục hồi loài này trong tự nhiên; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã nói chung, gà lôi lam mào trắng nói riêng.

Được biết, gà lôi lam mào trắng là loài chim trĩ đặc hữu của miền trung Việt Nam, phân bố chủ yếu tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Loài động vật này được ghi nhận trong tự nhiên gần đây nhất là từ năm 2000 và được cho là đã tuyệt chủng trong một vài điểm phân bố lịch sử của chúng.

Tại Quảng Bình, các chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt đã ghi nhận sự xuất hiện của gà lôi lam mào trắng thông qua hoạt động đặt bẫy ảnh ở Khu dự trữ thiên nhiên Đông Châu-Khe Nước Trong.