Hòa Bình chuyển hơn 60 ha đất rừng vùng lòng hồ làm dự án du lịch

HĐDN tỉnh vừa thông qua các nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án du lịch trên khu vực lòng hồ.

Tỉnh Hòa Bình vừa thông qua các nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án du lịch ở vùng lòng hồ. Ảnh: Minh Nguyễn.

Cụ thể, HĐND tỉnh Hòa Bình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng 40,55ha đất rừng tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Sơn Cước Hòa Bình.

Tại xã Hiền Lương (huyện Đà Bắc), HĐND tỉnh Hòa Bình phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng 20,93ha rừng  sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái TIAMO tại xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Hòa Bình giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện chuyên mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án nêu trên.