SNV tuyển chuyên viên cơ sở dữ liệu

Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tại Lào cần tuyển 01 chuyên viên cơ sở dữ liệu phục vụ dự án bếp đun cải tiến.

Hạn nộp hồ sơ: 12/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.