Hoàn thiện báo cáo về nỗ lực thích ứng biến đổi khí hậu của Việt Nam

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức “Hội thảo tham vấn đối với dự thảo cuối cùng Báo cáo kỹ thuật Kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu (NAP)”. Việt Nam sẽ gửi báo cáo này đến Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) trước khi diễn ra Hội nghị COP 27 vào cuối năm nay.

Theo GS.TS Trần Thục, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, NAP là kế hoạch cụ thể hóa việc triển khai thực hiện cam kết về thích ứng biến đổi khí hậu của Việt Nam với quốc tế trong trung và dài hạn. Việt Nam xây dựng Báo cáo Kỹ thuật NAP theo yêu cầu của UNFCCC, qua đó, thông báo với quốc tế về tình hình BĐKH tại Việt Nam, tác động, tổn thất và thiệt hại, mức độ diễn biến thiên tai và rủi ro khí hậu. Báo cáo cũng chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó BĐKH, thành quả và thiếu hụt về thích ứng cần có sự hỗ trợ của quốc tế.

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại hội thảo

Ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam nhận định, có thể coi đây là báo cáo chính thức của Việt Nam về quá trình thích ứng của Việt Nam hiện nay, cách Việt Nam đang thực hiện các mục tiêu dài hạn thích ứng với BĐKH các cấp độ trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2022-2030. Báo cáo kỹ thuật của NAP bao gồm các tác động của khí hậu đối với các ngành và địa phương khác nhau ở Việt Nam, tình hình thực tế của các nguồn lực thích ứng, thiếu hụt trong việc thực hiện, các giải pháp và biện pháp giám sát và đánh giá, đặc biệt chú ý đến vấn đề bình đẳng giới, các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương, dân tộc thiểu số và thanh niên.

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, hoạt động xây dựng báo cáo nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam”, do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ thông qua UNDP. Báo cáo cũng góp phần rà soát, cập nhật NAP sau 2 năm đầu triển khai theo Quyết định 1055/QĐ-Ttg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, là thành phần chính trong bản cập nhật Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) năm 2022, góp phần thúc đẩy các ưu tiên khí hậu một cách hiệu quả ở tất cả các cấp và các lĩnh vực.

Đại diện Sở TN&MT tỉnh Sơn La góp ý cho dự thảo Báo cáo kỹ thuật NAP

Tại hội thảo, GS.TS Trần Thục và TS Nguyễn Văn Tuệ – Phó Chủ tịch Hội Khí tượng thủy văn đã chia sẻ nội dung Báo cáo kỹ thuật NAP, định hướng triển khai thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia. Trên cơ sở này, đại diện các Bộ, ngành và các Sở TN&MT địa phương đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đa phần các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo và chia sẻ khó khăn trong việc tách bạch phần tổn thất, thiệt hại tăng lên do biến đổi khí hậu với thiệt hại vốn có của thiên tai. Kéo theo đó là công tác xác định nguồn lực dành cho thích ứng, làm sao lồng ghép hiệu quả vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới. Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần cập nhật thêm những thiếu hụt cụ thể hơn, bổ sung vai trò của các hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trong công tác thích ứng, đồng thời, khi đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho từng vùng kinh tế cần dựa trên những đặc trưng cụ thể cho từng vùng.

Quang cảnh hội thảo

Sau hội thảo, Cục Biến đổi khí hậu sẽ hoàn thiện dự thảo Báo cáo Kỹ thuật NAP và gửi lấy ý kiến từng Bộ, ngành, địa phương trước khi thực hiện các thủ tục trình lãnh đạo cấp trên phê duyệt.

Cùng ngày, Cục Biến đổi khí hậu cũng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về Hướng dẫn thực hiện hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia (theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022). Theo quy định, công tác báo cáo giám sát, đánh giá sẽ bắt đầu được thực hiện từ cuối năm 2022.

Ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Theo ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, đây là công cụ quan trọng để theo dõi thường xuyên tiến độ tiến độ thực hiện các hành động thích ứng, chỉ ra khó khăn cũng như các thực hành tốt để có điều chỉnh phù hợp. Hệ thống này cũng cho thấy nỗ lực của các bên liên quan, từ các tỉnh địa phương đến các bộ ngành, từ khu vực công đến tư nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và các ưu tiên cho hành động thích ứng cho đến năm 2030.

Tại hội thảo, Đại diện các Sở TN&MT đã đóng góp ý kiến dựa trên tình hình thực tế thực hiện, những khó khăn gặp phải tại địa phương mình. Từ đó, Cục BĐKH sẽ hoàn thiện tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả cho các địa phương trong quá trình htriển khai thực hiện Quyết định 148/QĐ-TTg thời gian tới.