Diện tích rừng mất đi trên thế giới bằng 40 sân bóng mỗi phút

Theo một báo cáo mới của Tổ chức Global Forest Watch và Đại học Maryland (Mỹ), thế giới đã mất gần 15,8 triệu ha rừng nhiệt đới – diện tích ngang bằng với Bangladesh – trong năm 2017.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy diện tích rừng bằng 40 sân bóng đá bị mất đi mỗi phút. Nguyên nhân đến từ hoạt động của con người hoặc do nguyên nhân tự nhiên như cháy rừng, bão xảy ra mạnh và thường xuyên hơn.

Ảnh: Shutterstock

Năm 2017 trở thành năm tổn thất cây nhiệt đới nhiều thứ hai từng ghi nhận sau năm 2016. Theo các chuyên gia, con người cần nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn nạn phá rừng. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ carbon, hấp thụ lượng khí thải CO2 và giúp chống lại biến đổi khí hậu.