AEAI  tuyển thực tập sinh hành chính – tài chính

Tổ chức Aide et Action tại Việt Nam (AEA) cần tuyển thực tập sinh hành chính – tài chính, làm việc tại Hà Nội

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển qua email: hr.vietnam@aide-et-action.org

Hạn nộp hồ sơ: 8/11/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây