Các điểm dễ bị ngập lụt tại Hà Nội khi mưa lớn

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, thành phố Hà Nội có 11 trọng điểm úng ngập, tại 9 quận; khi có mưa lớn với lượng mưa từ 50mm/2 giờ đến 100mm/2 giờ.