5 nguyên nhân gây mất 2.850 ha rừng tự nhiên ở Quảng Nam

Mưa bão gây sạt lở đất, nắng nóng kéo dài gây cháy rừng, khai thác gỗ trái phép, làm đường giao thông và công trình điện… là những nguyên nhân làm biến động giảm hơn 2.850 ha rừng tự nhiên ở Quảng Nam.

Ngày 30/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nhận được Công văn số 2581/UBND-KTN (ngày 27/4/2022) của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giải trình làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình về nguyên nhân sụt giảm 2.850 ha rừng tự nhiên.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Viết Tích cho biết, theo kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh hơn 463.356,77 ha, giảm 2.850,44 ha so năm 2020.

Nhiều diện tích rừng tự nhiên tại huyện Bắc Trà My bị khai thác trái phép.

Giải trình về rừng tự nhiên bị giảm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Viết Tích nêu ra 5 nguyên nhân.

Một là, cuối năm 2020, do mưa bão kéo dài, đặc biệt là trong tháng 10 năm 2020 gây sạt lở nên nhiều diện tích rừng tự nhiên bị giảm. Nhưng vì tình hình thời tiết mưa bão phức tạp nên đến năm 2021, các địa phương mới tiếp cận hiện trường để tổ chức đo đếm, cập nhật vào hệ thống theo dõi diễn biến rừng năm 2021 với diện tích rừng tự nhiên bị giảm là 1.992,06 ha; trong đó tại huyện: Phước Sơn (1.636 ha), Nam Trà My (127,65 ha), Bắc Trà My (109,13 ha), Tây Giang (108,5 ha) và Nam Giang (10,78 ha).

Hai là, trong năm 2021, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại 143,24 ha rừng tự nhiên, cụ thể: Nam Giang (61,78 ha), Nông Sơn (39,86 ha), Bắc Trà My (12,6 ha), Đông Giang (15,8 ha), Phước Sơn (2,92 ha), Núi Thành (1,2 ha), Hiệp Đức (2,21 ha), Nông Sơn (0,36 ha).

Ba là, diện tích phá rừng trái pháp luật đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định 17,89 ha, cụ thể: Bắc Trà My (2,1 ha), Đông Giang (1,54 ha), Đại Lộc (1,3 ha), Hiệp Đức (1,31 ha), Nông Sơn (0,36 ha), Núi Thành (1,47 ha), Phú Ninh (1,55 ha), Phước Sơn (0,14 ha), Thăng Bình (0,39 ha), Tiên Phước (7,73 ha).

Bốn là, diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng của công trình đường giao thông, tuyến đường điện trên địa bàn tỉnh là 26,56 ha, cụ thể: Nông Sơn (10,65 ha), Tây Giang (8,33 ha), Bắc Trà My (6,83 ha) và Núi Thành (0,75 ha).

Diện tích rừng chuyển mục đích khi làm các dự án giao thông: Tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (trên địa huyện Tây Giang) với diện tích: 8,33 ha rừng tự nhiên; Đường giao thông từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (trên địa bàn huyện Tây Giang) với diện tích 8,33 ha rừng tự nhiên.

Diện tích rừng chuyển mục đích khi làm Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam qua các huyện: Bắc Trà My (6,83 ha), Núi Thành (0,75 ha), Nông Sơn (10,65 ha), Đại Lộc (3,742 ha).

Năm là, trong năm 2021, các Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đã ứng dụng công nghệ trong việc đánh giá, theo dõi hiện trạng rừng; đồng thời tổ chức lực lượng rà soát diện tích rừng tự nhiên ngoài thực địa để đối chiếu với hồ sơ quản lý và đã lập hồ sơ bóc tách những diện tích là rẫy sản xuất, rừng trồng của người dân, các loại đất trống bị chồng lấn trên dữ liệu rừng tự nhiên nên đã bóc tách và cập nhật giảm 1.038,97 ha rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, chủ yếu là rừng phục hồi và rừng nghèo kiệt, cụ thể tại các huyện: Hiệp Đức (183,28 ha), Nam Giang (164,52 ha), Đông Giang (139,73 ha), Tây Giang (136,23 ha), Nông Sơn (97,39 ha), Bắc Trà My (87,47 ha), Đại Lộc (42,46 ha), Duy Xuyên (2,94 ha), Núi Thành (27,03 ha), Nam Trà My (38,84 ha), Phú Ninh (11,68 ha), Tiên Phước (54,40 ha) và Phước Sơn (53,0 ha).

Đồng thời, các đơn vị, địa phương cũng đã rà soát cập nhật những diện tích đất chưa có rừng trạng thái DT2 (đất trống có cây gỗ tái sinh) trước đây nay đã phát triển thành trạng thái rừng phục hồi và rừng nghèo với tổng diện tích tăng thêm là 368,28 ha rừng tự nhiên.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do những nguyên nhân trên, nên trong năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến động giảm 2.850,44 ha…