QTMAC tuyển Cán bộ xử lý dữ liệu

Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) cần tuyển Cán bộ xử lý dữ liệu, làm việc tại Quảng Trị.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/04/2022