WWF tuyển Quản lý dự án

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tuyển 01 Quản lý dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.