CCIHP tuyển Cán bộ kiêm nghiên cứu viên

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) cần tuyển Cán bộ kiêm nghiên cứu viên, làm việc tại Hà Nội

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 18/02/2022