Ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau trận ngập nặng ở TP Hồ Chí Minh