Phú Yên sẽ thu hồi đất lấn chiếm để trồng rừng ven biển

Ngày 28-12, UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” ở tỉnh này.

Theo đó, tỉnh Phú Yên sẽ quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả diện tích rừng vùng ven biển hiện có với khoảng 11.650 ha, đặc biệt là diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Tỉnh Khánh Hòa cũng vừa ra quân trồng rừng ven biển ở tỉnh này (Ảnh: Phong Nguyên)

Tỉnh Phú Yên cũng sẽ trồng mới rừng ngập mặn đầm Ô Loan (huyện Tuy An) với 50 ha, tiếp tục rà soát, phát triển diện tích trồng mới rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển tại các khu vực có điều kiện phù hợp. Trồng thử nghiệm một số loài cây bản địa phù hợp với vùng ngập mặn, đất cát ven biển Nam Trung bộ để phát triển diện tích rừng trồng ven biển của tỉnh, vừa duy trì khả năng phòng hộ vừa thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học. Thực hiện đồng bộ công tác giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, lập hồ sơ quản lý rừng. Tăng cường năng lực và phát triển sinh kế cho cộng đồng, người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương thực hiện kế hoạch này. Đặc biệt sẽ thu hồi đối với những diện tích đất thuộc hành lang an toàn bảo vệ đê, kè chóng xói lở, diện tích quy hoạch trồng rừng ven biển, kể cả diện tích mặt nước quy hoạch phát triển rừng ngập mặn… bị lấn chiếm, sử dụng trái phép, diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả để trồng mới rừng ven biển.