Giám đốc “giúp” Formosa chôn chất thải nói gi?

Nguồn: VTCTube