Điều kiện để F1 được cách ly tại nhà trên địa bàn Hà Nội

F1 trên địa bàn Hà Nội nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà, áp dụng với 26 quận, huyện.