Cùng cha dựng nhà mới

Để phục vụ công tác xây dựng thuỷ điện Sơn La, gần 19 ngàn hộ dân đã di dời tới nơi ở mới. Các hộ dân được phân đất làm nhà, đất sản xuất và được hướng dẫn cách làm ăn để nâng cao đời sống. Trong ảnh, một chú bé đang “cùng cha dựng nhà mới” để bắt đầu cuộc sống tại khu tái định cư Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

cha và con