Giúp trẻ em thấu hiểu “Trái đất này là của chúng mình”

Với chủ đề “Trái đất này là của chúng mình”, cuộc thi Tài năng nhí sáng tạo vì khí hậu do CHANGE kết hợp Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số đơn vị khác tổ chức nhằm tạo điều kiện để trẻ em có dịp trình bày những ý tưởng sáng tạo, nêu lên quan điểm và góc nhìn của các em về vấn đề khí hậu.

Có thể thấy, ô nhiễm khí hậu và môi trường đã trở thành một vấn đề hệ trọng, phổ biến từ trong nhà ra ngoài phố, ở phạm vi toàn cầu. Trên toàn thế giới, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 6 chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Các tác động ảnh hưởng do khí hậu ảnh hưởng đến hơn 74% dân số Việt Nam, đặc biệt là những nhóm người nghèo.

Đại dịch Covid-19 cho thấy có những vấn đề mang tính toàn cầu, chứ không chỉ đơn lẻ một quốc gia có thể giải quyết. Biến đổi khí hậu cũng là một vấn nạn đòi hỏi sự chung tay, đồng lòng của tất cả các quốc gia. Đó cũng chính là tinh thần trong bài hát “Trái Đất này là của chúng mình” của nhạc sĩ Trương Quang Lục.

Trong tương lai, thế hệ em trẻ hôm nay sẽ chính là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng cao bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, nhưng đồng thời, các em cũng chính là những hạt mầm của niềm hy vọng, tràn đầy sự sáng tạo, óc suy tưởng, lòng nhiệt huyết, đi kèm với trái tim nhân ái và tinh thần trách nhiệm để có thể kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, một bầu khí quyển trong lành hơn, một mẹ đất xanh tươi hơn, cho chính các em.

Tham gia cuộc thi, trẻ em trong lứa tuổi từ 4-17 trên phạm vi toàn quốc (có sự đồng ý, cho phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ) có thể trình bày một ý tưởng sáng tạo và khả thi mà em muốn nhằm giúp cải thiện khí hậu của Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần nâng niu “Trái Đất này là của chúng mình”.

Bài dự thi có thể được trình bày ở đa dạng các hình thức sáng tạo như: bài hát, bức tranh, bài thơ, video clip thuyết trình, phim ngắn, thử nghiệm khoa học… Thời gian diễn ra cuộc thi từ 11/11 – 5/12/2021, trong đó thời gian nhận bài dự thi từ 11- 24/11/2021. Nộp bài dự thi kèm thông tin cá nhân tại https://ref.vn/CuocthiTainangnhisangtaoviKhihau.