UNDP tuyển tư vấn

UNDP Việt Nam cần tuyển tư vấn rà soát, đánh giá khung pháp lý, chính sách của Việt Nam liên quan đến phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và miền núi, trong đó tập trung vào lĩnh vực pháp lý và tư pháp.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: luu.ngoc.diep@undp.org

Hạn nộp hồ sơ: 4/11/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.