ENV tuyển Cán bộ chính sách pháp luật

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đang tuyển 01 Cán bộ luật pháp và chính sách, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên – Việt Nam (ENV)
Phòng  1701, Block 17T5, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6281 5424
Email: nhanhien.env@gmail.comhabui.env@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/11/2015

Thông tin chi tiết: Mô tả công việc, Mẫu đơn đăng ký