Hà Nội thí điểm thành lập tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2986/UBND-KGVX (ngày 9-9-2021) về thí điểm thành lập tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được tờ trình của Sở Y tế Hà Nội về việc thành lập tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện tại cộng đồng. Về việc này, UBND thành phố đồng ý về nguyên tắc đề xuất trên và giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan; tổ chức tập huấn cho các thành viên tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện theo quy định của Bộ Y tế và thành phố.

Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội triển khai thực hiện việc thành lập, tổ chức hoạt động của tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn quy chế hoạt động của tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện tại cộng đồng.

Theo hướng dẫn của Sở Y tế, tổ xét nghiệm Covid-19 tự nguyện tại cộng đồng là nhóm có từ 2-10 người. Việc lựa chọn thành viên của tổ xét nghiệm ưu tiên: Cán bộ y tế đang làm việc tại tất cả các cơ quan y tế công, tư trên địa bàn hoặc đã nghỉ hưu, sinh viên các trường y, dược, người đã được đào tạo về khối ngành liên quan đến sức khỏe, y sinh học hoặc hóa học, giáo viên các cấp, người đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, đoàn thanh niên, công nhân tại các nhà máy…

UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm ra quyết định thành lập, kiện toàn tổ xét nghiệm cộng đồng và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ. Người đứng đầu công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp chịu trách nhiệm ra quyết định thành lập, kiện toàn tổ xét nghiệm tại đơn vị mình và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ. Hoạt động của tổ xét nghiệm tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh năm dưới sự quản lý chung của chính quyền địa phương và trong trường hợp cần thiết có thể được điều động tham gia hỗ trợ công tác xét nghiệm tại địa phương…

Tổ xét nghiệm có nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ y tế trong hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm tại cộng đồng. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, cho cán bộ y tế trong các chiến dịch lấy mẫu diện rộng. Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 tại cộng đồng theo kế hoạch của trung tâm y tế, trạm y tế. Tổ xét nghiệm ưu tiên cho hoạt động lấy mẫu và làm test nhanh trong các chiến dịch xét nghiệm diện rộng, nguy cơ, khu phong tỏa và dưới sự giám sát của cán bộ y tế. Trong trường hợp cần thiết có thể xem xét tham gia thu thập mẫu bệnh phẩm của F1, F2.