Hạn chế mở xưởng chế biến gỗ gần rừng

ThienNhien.Net – Sẽ không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân chế biến gỗ không đúng quy hoạch, không có nguồn nguyên liệu gỗ ổn định.

Thời gian qua, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh… chế biến gỗ tại địa điểm gần rừng diễn ra tương đối phổ biến. Do đó, nhiều cơ sở lợi dụng việc này chế biến gỗ bất hợp pháp, sau đó hợp thức hóa và tiêu thụ. Nhiều cơ sở có quy mô nhỏ hình thành tự phát, không đăng ký kinh doanh và sử dụng nguồn gỗ nguyên liệu trôi nổi, dẫn đến thất thu nhân sách Nhà nước và gây khó khăn cho hoạt động quản lý của cơ quan chức năng về quản lý lâm sản.

Ngày 13/6, Bộ NNPTNT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý các cơ sở chế biến gỗ. Cụ thể, tổ chức rà soát các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có vi phạm về địa điểm chế biến gỗ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản luật liên quan. Kiên quyết không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân không đúng quy hoạch, không có nguồn nguyên liệu gỗ ổn định.

Bộ NNPTNT cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các cơ sở chế biến gỗ có hành vi kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.