Tiếp nhận người bệnh không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Các cơ sở y tề đảm bảo người bệnh BHYT được làm các xét nghiệm chuẩn đoán Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ BHYT hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn 5262/SYT-KHTC ngày 03/8/2021 gửi Bảo hiểm xã hội thành phố thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện dã chiến trong giai đoạn dịch Covid-19.

Theo đó, đới với việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn Thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 , Sở Y tế có ý kiến gửi Bảo hiểm xã hội thành phố như sau:

– Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn không phân biệt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, người bệnh bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến;

Thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo yêu cầu chuyên môn và khả năng tiếp nhận của tuyến trên.

Đảm bảo người bệnh vđược làm các xét nghiệm chuẩn đoán Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được quỹ bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định.

– Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mạn tính (tăng huyết áp, đái tháo đường, Basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại các bệnh viện), đang sống ở các khu phong tỏa:

Căn cứ danh sách người bệnh được Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến cập nhật, thông báo trên Hệ thống thông tin giám định hoặc danh sách người bệnh mạn tính đang được theo dõi quản lý tại đơn vị mình, các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức quản lý khám, cấp thuốc tại các cơ sở tuyến dưới đủ năng lực hoặc hỏi bệnh qua điện thoại, người nhà lãnh thay hoặc gửi bưu điện tới người bệnh.

Các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm về việc chỉ định và cấp thuốc đúng người, đúng bệnh và tập hợp đầy đủ chứng từ thống kê thanh toán chi phí khám chữa bệnh của người bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định.

Nguồn: