Điều chỉnh quy hoạch các mỏ đá vôi làm xi măng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh các mỏ đá vôi trong quy hoạch khoáng sản làm xi măng ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, đưa mỏ đá vôi thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từ quy hoạch dự trữ sang quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng giai đoạn 2010-2015.

Đồng thời, đưa mỏ đá vôi xã Hướng Hóa và các mỏ đá vôi thuộc các xã Sơn Hóa, Thạch Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình ra khỏi quy hoạch dự trữ làm nguyên liệu sản xuất xi măng.