Kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các chung cư

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng quản lý đô thị, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, phòng y tế, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng căn hộ chung cư theo công năng được phê duyệt và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà chung cư trên địa bàn quản lý.

Thiết lập hồ sơ, xử lý các hành vi sử dụng căn hộ chung cư không đúng mục đích, không bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà chung cư như: Tụ tập đông người, không chấp hành biện pháp phong tỏa nhà chung cư của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, không thực hiện phương án phòng, chống dịch được duyệt đối với các nhà chung cư kết hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại (đến trụ sở, văn phòng trong trường hợp không thật sự cần thiết, bố trí quá số lượng nhân viên làm việc theo quy định…).