Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lào Cai – Hải Phòng – Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương vừa phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lào Cai – Hải Phòng – Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể như sau:

Mục tiêu phát triển: Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2020 đạt khoảng 13%-14%, tỷ trọng GDP công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 35%-37% trong cơ cấu GDP của cả nước.

Định hướng chung: Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, chú trọng đầu tư vào các dự án tạo ra các sản phẩm có năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời tăng nhanh hàm lượng khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm .

Định hướng phát triển các nhóm ngành công nghiệp và quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp cơ khí, luyện kim; ngành điện tử, công nghệ thông tin; công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thực phẩm và đồ uống; công nghiệp năng lượng; công nghiệp dệt may, da giày; công nghiệp hóa chất; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Giải pháp ngắn hạn: Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử và cơ khí chế tạo như một khâu đột phá để tạo điều kiện cho phát triển ngành công nghiêp tuyến hành lang trong giai đoạn tới và góp phần nâng cao giá trị tăng thêm, cũng như đáp ứng nhu cầu về linh kiện, phụ tùng cho sản xuất trong nước và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giải pháp dài hạn: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp; đẩy nhanh quá trình đổi mới và chuyển giao công nghệ kết hợp với phát triển thị trường công nghệ và khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao; cải thiện môi trường đầu tư; phát triển hệ thống tài chính, ngân hàng; tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch.