Bộ Y tế đề nghị địa phương công bố ca mắc Covid-19 và tử vong

Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương chủ động công bố thông tin về ca mắc Covid-19, ca đang điều trị, ca khỏi bệnh, ca tử vong trên các phương tiện truyền thông đại chúng 2 lần 1 ngày.

Để công khai kịp thời, chính xác thông tin, diễn biến dịch Covid-19 cho người dân, ngày 4-8, Bộ Y tế đã có công văn số 6289/BYT-KCB đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động công bố thông tin dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo đó, giao cho các cơ quan chức năng chủ động công bố số ca mắc mới Covid-19, ca đang điều trị, ca khỏi bệnh, ca tử vong trong ngày và cộng dồn từ đầu dịch qua Cổng thông tin chính thức của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Thời điểm công bố hàng ngày vào 6 giờ và 18 giờ.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại cơ sở y tế- Ảnh: Bộ Y tế

Chỉ đạo Sở Y tế vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm thống kê, báo cáo gửi về Bộ Y tế theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 và của Bộ Y tế để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Trước đó, dư luận từng đặt câu hỏi về việc vì sao Bộ Y tế công bố ca mắc và tử vong do Covid-19 chậm hơn các địa phương.

Giải thích về việc này, đại diện Bộ Y tế cho biết các ca bệnh sau xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố cập nhật lên hệ thống. Phần mềm của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) sẽ cấp mã số cho từng ca bệnh. Khi có mã số kèm theo các yếu tố dịch tễ của ca bệnh, lúc này Bộ Y tế mới có đầy đủ dữ liệu để công bố.

Việc hoàn thiện dữ liệu ca bệnh này phụ thuộc rất nhiều vào CDC các tỉnh, thành phố. Trong khi đó một số địa phương có số ca mắc mới mỗi ngày tăng cao, khối lượng thông tin cập nhật hàng ngày đối với các ca bệnh rất lớn, nên thông tin cập nhật có phần chậm trễ.

Trước đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo CDC và các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 rà soát các ca được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, các ca khỏi bệnh và ca tử vong do Covid-19 (nếu có) và nhanh chóng cập nhật thông tin về những ca này trên hệ thống đăng ký ca mắc mới và hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19, để Bộ Y tế có cơ sở thông báo chính thức về các trường hợp mắc mới, trường hợp khỏi bệnh và trường hợp tử vong.