Hôm nay, Quốc hội thảo luận về các chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm tới

Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh QH)

Hôm nay (27.7), Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất.

Đầu giờ sáng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu nhân Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7).

Sau đó, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Với các nội dung này, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận ở hội trường về: Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào cuối giờ chiều, Quốc hội tiến hành biểu quyết về Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Quốc hội cũng tiến hành biểu quyết về Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Một nội dung khác, Quốc hội tiến hành biểu quyết về các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.