Vinh danh 21 tập thể, cá nhân nỗ lực bảo tồn các loài hoang dã

Ngày 24/6, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1247/QĐ-BTNMT phê duyệt kết quả xét chọn Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 – 2020.

Có 8 tập thể và 13 cá nhân xuất sắc đã được vinh danh bao gồm:

Danh sách tổ chức: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga; Vườn Quốc gia Pù Mát; Viện Nghiên cứu Hải sản; Vườn Quốc gia Cát Tiên; Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội; Tổ chức Động vật châu Á (AAF); Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Danh sách cá nhân: GS. TS. Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; TS. Phạm Thị Nhị, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; TS. Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; TS. Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; PGS. TS. Phạm Đình Sắc, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; PGS.TS. Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng nhóm tự nguyên bảo tồn Vọoc gáy trắng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; TS. Hà Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet); Ông Võ Mạnh Hùng, Báo điện tử Vietnamplus, Thông tấn xã Việt Nam; KS. Nguyễn Văn Hùng, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội; CN. Phùng Mỹ Trung, Cục Hải quan Đồng Nai; ThS. Phạm Văn Thông, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam; TS. Cao Thị Lý, Trường Đại học Tây Nguyên.

Bộ trưởng giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình Lễ Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010 – 2020 theo quy định.

Ngọc Hiền

Nguồn: