Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Tổ chống hạn

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định thành lập Tổ điều hành phòng, chống hạn hán và xâm nhậm mặn (gọi tắt là Tổ chống hạn) để tham mưu giúp Bộ chỉ đạo công tác phòng chống hạn và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Tổ chống hạn có nhiệm vụ thống nhất phương án, kế hoạch điều tiết các hồ chứa thủy điện trên phạm vi cả nước trong mùa khô, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè Thu, Đông Xuân đối với các địa phương vùng hạ du lưu vực sông.

Bên cạnh đó, Tổ chống hạn phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo thực tế tại các địa phương vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng trọng điểm về hạn hán và ngập mặn.

Đánh giá chung về năng lực nguồn nước cũng như kế hoạch sản xuất của địa phương thì hai vùng này được Bộ gắn trọng tâm, trọng điểm để tăng cường công tác chỉ đạo.

Đối với vùng duyên hải Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận), đây là khu vực thời gian qua không có mưa; hiện nay quỹ nước còn lại trong các hồ thủy lợi, thủy điện rất hạn chế. Tình trạng ngập mặn ở các cửa sông đã lên cao và sản xuất vụ hè thu đã bắt đầu thì trọng tâm, trọng điểm của vùng này sẽ là chống hạn trong tháng 6 và tháng 7.

Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, hiện tại các địa phương đã gieo sạ được khoảng 70%, diện tích lúa hè thu và hiện tượng thiếu nước cũng đã xuất hiện ở một vài nơi do mực nước bị hạ thấp và toàn bộ các địa phương ven biển bị mặn ảnh hưởng, các cửa cống đã phải đóng kín.

Tuy nhiên, do các địa phương mới gieo sạ đầu vụ nên chưa có hiện tượng thiếu nước. Đề phòng trong tháng 6 – 7 khi gió chướng hoạt động mạnh kết hợp với các kỳ triều cường thì khối mặn sẽ được đẩy lên cao và thiếu nước ngọt sẽ xảy ra. Đối với vùng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định phải đảm bảo chống hạn để thắng lợi suốt vụ hè thu cho đến tháng 8/2013.