KHẨN: Phát hiện 22 nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM dương tính Covid-19