Nhiều bất cập, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Thừa Thiên Huế

Thanh tra Chính phủ (TTCP)  vừa có Thông báo kết luận thanh tra số 717-TB/TTCP về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn năm 2014 – 2018.

Theo TTCP, công tác quản lý, sử dụng đất đai của tỉnh còn nhiều bất cập; chất lượng quy hoạch chưa cao, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với thực trạng phát triển kinh tế. Các cơ sở nhà đất công do địa phương quản lý còn nhiều nhưng chậm được xử lý, để hoang hóa, làm lãng phí nguồn lực nhà nước.

TTCP chỉ rõ nhiều vi phạm trong lĩnh vực nêu trên, trong đó đáng chú ý: Đối với UBND các phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho thuê mặt bằng, cơ sở đất công trái quy định. UBND thành phố Huế thực hiện không đúng quy định khi bán chỉ định ba lô đất trên địa bàn không qua đấu giá; xác định giá đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định. Cơ quan chức năng đã căn cứ vào giá đất năm 2013 của UBND tỉnh để đấu giá quyền sử dụng đất mà không xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá là vi phạm pháp luật. Việc bán đấu giá các lô đất tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, chưa minh bạch, có dấu hiệu dàn xếp cho cá nhân… Trong lĩnh vực thăm dò, khai thác cát, sỏi,  TTCP cho biết, từ kết quả kiểm tra của Bộ Công an xác định, các hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi trái phép ở địa phương vẫn diễn ra và chưa được xử lý triệt để, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản…

Theo đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra là hơn 401 tỷ đồng và 1.219 USD. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xác định lại giá thu tiền sử dụng đất cho sát với giá thị trường đối với ba thửa đất không thông qua đấu giá tại TP Huế; hủy kết quả đấu giá tám lô đất tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy có dấu hiệu dàn xếp cho  ông Lê Ngọc Thiện (trú tại 23 Hai Bà Trưng, TP Huế) trúng đấu giá và xử lý dứt điểm về sử dụng đất, trật tự xây dựng liên quan khu đất này. Truy thu tiền thuê đất theo quy định đối với 35 trường hợp hết thời hạn thuê đất ổn định, chưa được điều chỉnh giá thuê đất. Chỉ đạo UBND thành phố Huế kiểm tra lại, xác định đúng, đủ tiền sử dụng đất theo quy định đối với lô đất có ký hiệu A7…

Yêu cầu Chủ tịch  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ kết luận thanh tra chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố liên quan tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm và tập trung giải quyết, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, thiếu sót đã được nêu trong kết luận thanh tra; có văn bản trao đổi với Tổng cục Thuế xử lý trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền. Kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp sau cổ phần hóa sử dụng không đúng mục đích thuê đất. Rà soát, xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 29 dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa triển khai đầu tư, vi phạm quy định Luật Đầu tư. Tiến hành rà soát, có biện pháp xử lý phù hợp quy định của pháp luật đối với 13 dự án, qua kiểm tra, xác minh có các vi phạm, cần được xử lý và 14 trường hợp có hiện tượng chuyển nhượng dự án…

UBND tỉnh phải kiểm tra, chấn chỉnh công tác đấu thầu, đấu giá trên địa bàn toàn tỉnh; có biện pháp hữu hiệu để đưa công tác đấu thầu, đấu giá vào nền nếp, công khai minh bạch, hiệu quả. Đẩy nhanh việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định. Chấn chỉnh công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự án, thiết kế, dự toán công trình, xử lý trách nhiệm chủ đầu tư chậm quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm trong đấu thầu; có hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan việc chỉ định thầu vượt hạn mức vi phạm Luật Đấu thầu. Chỉ đạo chấm dứt việc cho thuê nhà đất theo hình thức chỉ định trên địa bàn thành phố Huế và quản lý, sử dụng nhà đất bảo đảm quy định pháp luật.

TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo phân cấp cán bộ đã xảy ra vi phạm, khuyết điểm.

Trên cơ sở nội dung kết luận thanh tra, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cơ bản thống nhất kết luận thanh tra. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, khuyết điểm, xử lý triệt để sai phạm về tài chính sau thanh tra.