Quảng Trị nhân rộng mô hình nông nghiệp thích ứng với BĐKH

ThienNhien.Net – Nhằm nâng cao khả năng thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu cho cộng đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững theo định hướng thị trường tại vùng cát Quảng Trị, Đại sứ quán Phần Lan tiếp tục tài trợ dự án Tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp tại vùng cát của tỉnh Quảng Trị trong 2 năm với tổng kinh phí 153.778 EUR.

Ngày 31/7/2012, tại thành phố Đông Hà, Đại sứ quán Phần Lan phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung tổ chức lễ công bố dự án Tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp tại vùng cát của tỉnh Quảng Trị. Pha 1 của dự án này được thực hiện từ năm 2009 – 2011 đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của các cán bộ và người dân địa phương.

Pha 2 của dự án sẽ được thực hiện từ năm 2012 – 2014 tại 2 xã Triệu Vân, Triệu Giang thuộc huyện Triệu Phong, Hải Lăng (Quảng Trị). Trong pha này, dự án sẽ nhân rộng một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu đã thành công ở pha 1, đồng thời xác định và xây dựng thêm một số mô hình thích ứng với biến đổi mới ở vùng cát tỉnh Quảng Trị. Dự án cũng sẽ nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho cộng đồng địa phương và hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị xây dựng chiến lược sản xuất nông nghiệp ở vùng cát tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định: Biến đổi khí hậu đã gây hậu quả nặng nề cho nông nghiệp nông thôn ở Quảng Trị. Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Phần Lan đã giúp người dân khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống…