Phát hiện loài thực vật mới ở Vườn Quốc gia Vũ Quang

Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, các nhà nghiên cứu của Việt Nam và Nhật Bản vừa phát hiện thêm một loài thực vật mới tại Vườn Quốc gia này. Đây là loài thực vật mới thuộc họ dẻ (Fagaceae) phân bố ở Vườn Quốc gia Vũ Quang và được đặt tên theo khu vực mà nó được tìm thấy “dẻ Vũ Quang” – Lithocarpus vuquangensis.

Loài dẻ này được các chuyên gia Vườn Quốc gia Vũ Quang và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á (thuộc Đại học Kyushu, Nhật Bản) phát hiện tại tiểu khu 224, ở độ cao từ 1.500 m – 1.700 m, địa hình dốc, kiểu rừng thường xanh trên núi cao, mọc chung với các loài ưu thế như: Sồi 3 cạnh, trợ hoa, thông tre, các loài đỗ quyên…

Đây là loài thực vật mới thứ 2 cho khoa học, được phát hiện liên tiếp tại khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, vào năm 2016 loài “chà ran tuyến” (Homalium glandulosum Tagane) cũng đã được phát hiện tại khu vực này và được công bố.