Quảng Ninh công khai danh sách xe được vận chuyển than trên quốc lộ

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công an tỉnh công bố công khai thông tin về việc cấp phép, danh sách xe được vận chuyển than trên các phương tiện thông tin đại chúng vào ngày 15 hàng tháng để nhân dân giám sát.

Theo đó, trong thời gian từ 6h00 – 18h00 ngày 15 hàng tháng, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép các doanh nghiệp vận tải thuộc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Nhiệt điện Đông Triều vận chuyển than bằng ô tô trên các tuyến quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh.

UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty Nhiệt điện Đông Triều công bố công khai điểm xuất than, nhận than, tuyến đường vận chuyển và khối lượng cần vận chuyển  mỗi tháng; gửi phương án vận chuyển than phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng vận tải, đăng ký danh sách xe ô tô tham gia vận chuyển than, logo về Công an tỉnh Quảng Ninh để được cấp phép cụ thể, đảm bảo quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Công an tỉnh tổ chức thực hiện việc cấp phép cho các xe vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ thuộc những đơn vị nêu trên; công bố công khai thông tin về việc cấp phép, danh sách xe vận chuyển than trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân giám sát. Đồng thời, chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý xe vi phạm về tải trọng, vệ sinh môi trường theo quy định và lợi dụng việc vận chuyển than sử dụng vào mục đích khác.

UBND các địa phương liên quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, thông báo công khai cho nhân dân biết; kiểm tra, giám sát những đơn vị khi được cấp phép vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh.