Bắc Kạn xử lý các dự án công nghiệp không hiệu quả

Ngày 28-4, Báo Nhân Dân điện tử nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn tiếp thu, phản hồi thông tin đăng tải tại bài báo “Những khối u trăm tỷ đồng ở Bắc Kạn”, đăng ngày 31-3.

Nhà máy điện phân chì kẽm của Công ty TNHH Ngọc Linh chưa một lần vận hành chính thức trong 10 năm qua.

Công văn nêu, các dự án bài báo đề cập, như: Nhà máy điện phân chì kẽm, nhà máy gang Cẩm Giàng, nhà máy chế biến bột canxi cacbonat, nhà máy luyện kim phi cốc… được thực hiện đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005. Luật Đầu tư năm 2005 quy định các dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, thuộc trường hợp thực hiện thủ tục thẩm tra đầu tư. Nội dung thẩm tra bao gồm: Sự phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng – kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác; nhu cầu sử dụng đất; tiến độ thực hiện dự án; giải pháp về môi trường.

Đối với yêu cầu của hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005, các dự án trên đều đáp ứng đầy đủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, địa phương thẩm tra đầy đủ. Nội dung thẩm tra không bao gồm việc đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư thực hiện dự án, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư mà do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm.

Các dự án đầu tư trên đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan. Các dự án đầu tư trong thời gian giá kim loại đang tăng cao, nhưng khi đi vào hoạt động giá kim loại biến động giảm sâu dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, thậm chí thua lỗ phải chuyển ngành nghề hoặc cơ cấu mô hình, quy mô sản xuất hoặc tạm ngừng thực hiện.

Để giải quyết, xử lý dứt điểm, tháng 3-2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết định thành lập tổ công tác giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tham mưu giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách làm cơ sở giải quyết dứt điểm đối với từng dự án cụ thể.

Qua việc phản ánh của Báo Nhân Dân điện tử, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn hoan nghênh việc phản ánh thực tế những tồn tại của các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn xin được tiếp thu phản ánh. Hiện nay, Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đặc biệt là các dự án đầu tư chế biến khoáng sản mới; thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án sau khi được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm chấn chỉnh các nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.