Hơn 1,2 tỷ đồng xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng tại Thừa Thiên Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Xây dựng khả năng chống chịu với lũ lụt cho cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội Quốc tế (ISET–Hoa Kỳ) tài trợ.

Theo đó, số tiền tài trợ tổng vốn dự án là 1.270.000.000 VNĐ (Một tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

Dự án với mục tiêu đánh giá khả năng chống chịu với ngập lụt tại cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua công cụ đánh giá Khả năng chống chịu với lũ lụt (FRMC); xây dựng khả năng chống chịu, tích hợp các kết quả của FRMC vào quá trình lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai.

Thừa Thiên Huế là địa phương thường xuyên chịu ngập lụt hàng năm

Hỗ trợ cộng đồng thực hiện một số giải pháp ở quy mô nhỏ ứng phó thiên tai, dự án bao gồm các hoạt động chính như: Đánh giá đầu kỳ nhằm xác định rõ những hạn chế trong công tác ứng phó với thiên tai và một số giải pháp tăng cường khả năng chống chịu; Đánh giá cuối kỳ nhằm xác định những thay đổi về khả năng chống chịu với ngập lụt ở mỗi cộng đồng và những yếu tố tác động đến sự thay đổi; Tổng kết kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin ở cấp vùng và cấp quốc gia và các hoạt động vận động chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Trong năm 2020 và những năm vừa qua, Thừa Thiên Huế là địa phương hứng chịu nhiều cơn bão lớn và các trận lụt lịch sử, khiến hàng trăm ngàn ngôi nhà chìm trong nước, nhiều người tử vong, thiệt hại về tài sản vô cùng lớn.