Dự án ngăn triều 10 nghìn tỷ đồng sắp thi công trở lại

Sau một thời gian dài phải tạm dừng thi công, tới đây, dự án triển khai kiểm soát ngập do triều cường tại TP Hồ Chí Minh sẽ được chủ đầu tư tiếp tục thi công sau khi Chính phủ đã ban hành Nghị quyết đề nghị các bên liên quan tiếp tục triển khai dự án để bảo đảm mục tiêu ngăn triều đã đặt ra tại địa phương này.

Dự án ngăn triều sắp được thi công trở lại, góp phần nâng cao hiệu quả vấn đề chống ngập do triều cho TP Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng nhưng nhiều lần trễ hẹn

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (gọi tắt là dự án ngăn triều) do UBND TP Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Ðầu tư xây dựng Trung Nam ký kết thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) vào tháng 6-2016.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, dự án chống ngập này sẽ kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ giúp thành phố chủ động điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực.

Hợp đồng BT có tổng giá trị gần 10 nghìn tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp 30-4-2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công trình gặp một số vướng mắc phát sinh về vấn đề giải ngân vốn từ ngân hàng, thiếu mặt bằng thi công,… cho nên đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành như kế hoạch.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện, do vướng nhiều vấn đề phát sinh nên hai bên đã ký phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hoàn thành dự án (hết hạn từ ngày 26-6-2020).

Tổ đàm phán hai bên đã thống nhất một số nội dung của phụ lục hợp đồng BT gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 24-9-2020 nhưng từ đó đến nay, phụ lục này vẫn chưa được ký cho nên trên các công trường, công nhân không thể thi công theo kế hoạch.

Trước đó, dự án này cũng nhiều lần phải “tạm hoãn” về đích vì khó khăn trong vấn đề giải phóng mặt bằng để thi công.

Gỡ vướng để dự án tiếp tục thi công

Đại diện Công ty cổ phần Ðầu tư xây dựng Trung Nam cho biết, sau nhiều khó khăn trong việc phải tạm ngừng thi công dự án này, tới đây, các công trường đang thi công dang dở sẽ tiếp tục sôi động trở lại khi Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 1-4-2021 yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc để dự án tiếp tục triển khai nhằm đạt các mục tiêu ban đầu mà dự án đề ra.

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ: đây là dự án quan trọng, cấp bách của TP Hồ Chí Minh; dự án đã triển khai thực hiện được trên 90% khối lượng; nhu cầu giải quyết tình hình ngập lụt ở TP Hồ Chí Minh đang rất cấp bách.

Chính phủ chấp thuận về nguyên tắc theo đề nghị của UBND TP Hồ Chí Minh và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; UBND TP Hồ Chí Minh được tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo cơ chế đặc thù được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Thông báo số 285/TB-VPCP ngày 20-8-2015 của Văn phòng Chính phủ và các thủ tục đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhằm bảo đảm lợi ích về kinh tế – xã hội, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

UBND TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về hiệu quả chống ngập của dự án, an toàn của công trình, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện hoàn thành dự án, bảo đảm về chất lượng, an toàn công trình, tiến độ dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản của nhà nước.

UBND TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định của pháp luật và quy định tại hợp đồng dự án được ký kết đúng pháp luật.

UBND TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về giá trị dự án, loại bỏ toàn bộ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định; thống nhất giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán hợp đồng và nội dung cần thiết khác làm cơ sở để ký kết phụ lục hợp đồng không được để thất thoát ngân sách nhà nước.

Như vậy, sau một thời gian dài phải tạm dừng thi công, tới đây, dự án chống ngập do triều này sẽ tiếp tục được thi công